Hakkında

Akdeniz’e kıyısı olan belediyelerle, Akdeniz’in geleceği ve iklim için Muratpaşa’da buluşuyoruz.

Artan hava sıcaklığı ve kuraklık, azalan doğal kaynaklar, yükselen deniz seviyeleri, düzensiz/aşırı yağışlar, kuraklık, sel ve kasırga gibi artan doğal felaketler, çevresel bozulmanın temel göstergeleridir. Ancak iklim krizi sadece ekosistemin zarar görmesinden ibaret değildir. Adaletten uzak sosyo-ekonomik şartlar, gıda ve su kıtlığı, halk sağlığında bozulmalar, mevcut krizleri tetiklemekte ve üzerine yenilerini eklemektedir.

Sürdürülebilir çevre ve iklim dostu bir kent olarak,  küresel ısınmayla meydana gelen iklim krizleri konusunda farkındalık yaratılması, adaptasyonun sağlanması ve neden olan faktörlerin azaltılması için bir dizi etkinlikler yapmaktayız.

Antalya Muratpaşa Belediyesi olarak, geçen yıl +0,5oC Akdeniz’in Geleceği üst başlığında İklim Değişikliği temasıyla düzenlediğimiz çalıştayımızın 2’ncisini, İklim Krizinde Yaşamaya Dair temasıyla, 2 Aralık 2022 Cuma günü Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde gerçekleştiriyoruz.

İklim krizinin, ‘sosyo-ekonomik durum’, ‘gıda güvenliği’ ve ‘halk sağlığına’ etkilerinin konuşulacağı, konularında uzman akademisyen, yazar ve kurum temsilcilerinin katılım ve sunumları ile iki oturum olarak gerçekleşecek Çalıştay’ın, aşağıdaki kazanımlara ulaşması hedeflenmektedir:

  • İklim krizi uyum kapasitesini ve kent bilincini artırmak;
  • Bilgi akışını sürekli kılarak, eylem planı altlığını oluşturmak;
  • Su, gıda, sağlık, barınma ve ulaşım gibi temel ihtiyaçlar için bireysel ve yönetimsel davranış değişikliğini ortaya koymak;
  • Dezavantajlı / kırılgan grupların yaşadığı eşitsizlikleri azaltmak için somut önlemler geliştirmek.

Akdeniz’e kıyısı olan belediyelerle, Akdeniz’in Geleceği ve iklim için Muratpaşa’da buluşacağımız çalıştayımıza tüm komşularımızı bekliyoruz.