+ 0,5

İklim değişikliği en genel şekliyle ortalama sıcaklıkların uzun dönemde farklılaşması olarak tanımlanır. İlk olarak 1800’lü yılların sonunda ortaya atılan ve 1970’li yıllarda çokça konuşulan İklim Değişikliği, gelişmiş ülkeler tarafından 50 yıl boyunca yok sayıldı. Çünkü aynı ülkeler ürettikleri sera gazı emisyonu ile küresel ısınmada en çok paya sahip olanlardı. Son yıllarda sıklaşan iklim felaketleri ve Covid 19 pandemisi ülkemiz de dahil olmak üzere tüm dünyayı iklim değişikliği konusunda önlemler almaya zorunlu kıldı.

Antalya bir dünya kenti. Yerleşik nüfus ve turist ziyaretçi rakamları, yoğun deniz ve kıyı kullanımı, turizm, tarım ve sanayisi ile kentimiz yaşanabilir çevre konusunda ciddi tehlikelerle karşı karşıya. Her köşesi bir tabiat harikası olan Antalya’da sahip olduğumuz güzellikleri korumak ve gelecek nesillere bırakmak için hepimize büyük sorumluluk düşüyor.

İklim değişikliğinde +0,5 rakamının önemli bir anlamı var. Bilimsel senaryolarda dünyada sıcaklığın 2030 yılına kadar 1,5oC artacağı ve bu artışın 1,5oC ile sınırlı kalması için acil harekete geçilmesi gerektiği belirtiliyor. Aksi taktirde yükselişin 2oC’yi bulacağı ve aradaki +0,5oC farkın, en çok Akdeniz havzasını etkileyeceği belirtiliyor. Akdeniz kıyısına 640km sınırı olan Antalya, Türkiye’de bu durumdan en çok payını alacak kentlerden biri. Özetle yarım derecelik sıcaklık artışı, Antalya’mızı yaşanmaz hale getirebilir. Bu duruma dikkat çekmek için oluşturduğumuz “İklim ve Her Şey” web portalının ana temasını “+0,5” olarak belirledik.

Sıcaklık artışını azaltmak ya da durdurmak için tüm dünyada yapılacak pek çok şey var. Ancak en etkili yol kent yaşamında bireysel alışkanlıklarımızı gözden geçirmek ve istenmeyen etkilere karşı hazırlıklı olmak. Çevreyi kirletmemek, su ve enerji ve tasarrufuna yönelmek, atıklarımızı ayrı biriktirmek, toplu taşımayı tercih etmek, gıda israfından kaçınmak bunlardan sadece birkaçı…

Belediyeler, bu sürecin vazgeçilmez unsuru. Çünkü kentler, iklim değişikliğini etkileyen ve iklim değişikliğinden etkilenen tüm unsurları içeriyor. Belediyemiz bu sorumlulukla her yıl konuyla ilgili çalıştay, festival, maraton ve çeşitli etkinlikler düzenliyor. Amacımız sağlıklı bir çevre ortamı sunarak iklim tehdidine karşı komşularımızla birlikte yol almak…

 

Muratpaşa Belediyesi Kurumsal Enerji ve İklim Eylem Planı
Muratpasa Municipality Corporate Energy and Climate Action Plan