Hakkında

Sürdürülebilir çevre ve iklim dostu bir kent olarak,  küresel ısınmayla meydana gelen iklim krizleri konusunda farkındalık yaratılması, uyum sağlanması ve neden olan faktörlerin azaltılması için bir dizi etkinlik yapıyoruz.

Antalya Muratpaşa Belediyesi olarak, +0,5oC Akdeniz’in Geleceği üst başlığında düzenlediğimiz çalıştayımızın 3’üncüsünü, “Yeşile Dönmek” temasıyla, 23-24 Kasım 2023 tarihlerinde, Antalya’da Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde gerçekleştiriyoruz.

Kentler, iklim değişikliğini etkileyen ve iklim değişikliğinden etkilenen tüm unsurları kendi bünyesinde içermekte olup, yerel yönetimler uyum sürecinin vazgeçilmez unsurudur. Bu nedenle yerel yönetimlerin konuyla ilgili inisiyatif alması, iklim değişikliği ile mücadele eylemlerinin daha kolay uygulanmasını ve ulusal ölçeğe hızlı bir şekilde entegre edilmesini sağlayacaktır.

Sorun her ne kadar küresel olarak nitelense de, yerel ve ulusal ölçekte iklim değişikliğine yönelik eylem planlarının ivedilikle tamamlanması ve uygulamaya geçilmesi zorunludur. Bu nedenle özellikle yerel yönetimlerin konuya ilişkin farkındalığı artırmak, mücadele planları hazırlamak, uygulamak, diğer kurumlarla eşgüdümlü çalışmak ve halkın katılımını sağlamak adına önemli görevleri bulunmaktadır.

Yerel yönetimlerden sivil toplum kuruluşlarına, kurumlardan çeşitli sektörlere, ilham verici yeşil dönüşüm uygulamalarının yer alacağı Çalıştay’ın, aşağıdaki kazanımlara ulaşması hedeflenmektedir:

  • İklim krizi uyum kapasitesini ve kent bilincini artırmak;
  • Bilgi akışını sürekli kılarak, eylem planı altlığını oluşturmak;
  • Su, gıda, sağlık, barınma ve ulaşım gibi temel ihtiyaçlar için bireysel ve yönetimsel davranış değişikliğini ortaya koymak;
  • İklim değişikliği ile mücadele eylemlerinin daha kolay uygulanması ve ulusal ölçeğe hızlı bir şekilde entegre edilmesini sağlamak;
  • İyi uygulama örneklerinin paylaşılması yoluyla, kurumları iklim uyum ve adaptasyon eylemlerine yönelik uygulamalar yapmaya teşvik etmek.

İlham verici yeşil dönüşüm uygulamalarıyla dikkat çeken belediyelerimiz çalıştayımızda iki farklı programda yer alacak.
İlk program, belediye başkanlarımızın konuşmacı olarak katılımıyla gerçekleşecek.

İkinci programda ise, yeşil dönüşüm projelerini sahada uygulayan birimlerden yetkili isimler, kurumlar arası deneyim paylaşımı ve proje sunumları yapacak.